SKB:s yrkanden ang. KBS-3 enligt miljöbalken (mål M 1333-11) och kärntekniklagen