Milkas’ rapporter från Mark- och miljödomstolens huvudförhandling i KBS-3 målet, september-oktober 2017