Östhammars kommun: Vad händer i slutförvarsfrågan?