Yttrande och Pressmeddelande 2018-01-23 från Nacka tingsrätt: Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall