Kärnavfallsrådet arrangerar ett heldagsseminarium kring kunskapslägesrapporten 2018