Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05), redovisning av uppdraget