Globalt högnivåmöte om miljöutmaningar (datumet är en gissning)