Kan kärnavfallet förvaras säkert i 100 000 år? Tisdagen den 13 mars kl 18.30, ABF-huset, Stockholm