Folkkampanjens granskning av SKBs FUD-program 98 med synpunkter och yrkanden