Rapport från SKB AB:s avslutande samråd i Östhammar 6 februari 2010