Reserapport från besök i Kiev den 1 till 9 april 2010