Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas kommentar avseende Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse angående Studsvikslagens (1988:1597) upphörande