Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas kommentar avseende Riksgäldskontorets skrivelse med förslag till ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet