SSM Information till remissinstanser – utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Wed 06 May 2015
Stockholm

Inbjudan (PDF, 212 KB)

Tid: Onsdagen den 6 maj, kl. 09:00-14.30
Plats: City Conference Center (Folkets Hus), Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Preliminär agenda
8:30 Kaffe
9:00 Välkomstord, SSM
9:05 SKB:s redovisning av tillståndsansökan, SKB
10:30 Bensträckare
Fortsättning av SKB:s redovisning
12:00 Lunchuppehåll
13:15 SSM:s granskning av tillståndsansökan, SSM
13:45 Diskussion
14:30 Avslut
SSM bjuder på förmiddagskaffe

Information på SSM:s hemsida: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Remisser/Nationel...

Information på MKG:s hemsida: http://www.mkg.se/mkg-ger-ssm-forslag-pa-ett-tydligare-karnavfallsprogram