Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Wed 25 Nov 2020
Digitalt

Se dokumentation från mötet på: nonuclear.se/osthammar25nov2020

Uppdaterad 21 november 2020

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
INBJUDER TILL SAMTAL OM

Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark?

Milkas hälsar välkommen och bidrar med detta seminarium till att ge en bred information och samtal om förslaget att förvara radioaktivt kärnavfall i Forsmark enligt SKBs planer som fått stöd av kommunfullmäktige i Östhammar och SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Datum och tid: onsdag 25 november 2020 kl. 13.00 – 16.00 inkl. fikapaus.
Livesändningen på:
https://www.facebook.com/groups/1667737496836748
via Facebook gruppen "Kärnavfallsfrågan i Östhammar" med möjlighet att ställa frågor! Anmäl ditt deltagande och skicka frågor i förväg senast den 23 november till info@milkas.se.

Inledning med inspelat inlägg från interpellationsdiskussion i Riksdagen med Isabella Lövin (MP), Miljöminister och klimatminister samt vice statsminister

Lägesrapporter inför regeringsbeslut

  • Milkas, Göran Bryntse, tekn. dr, ordförande i Sero, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, styrelseledamot i European Renewable Energy Federation, samt ordförande i Milkas, Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat
  • SSM, Ansi Gerhardsson, enhetschef, Slutförvaring av radioaktivt avfall
  • Östhammars kommun, Jacob Spangenberg (C), kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen i Östhammar, medverkar kl. 13 - 14.30
  • Länsstyrelsen Uppsala, Ida Lindén, enhetschef miljöskyddsenheten

Fikapaus 14.30 - 15.00

När kan regeringen vara mogen för beslut?

  • Riksdagsledamot i Uppsala län, Maria Gardfjell (MP), förste vice ordförande i Miljö och jordbruksutskottet, medverkar från kl. 15.00
  • Gröna Kvinnor, Ewa Larsson, ordförande, samhällsvetare
  • Folkkampanjen mot Kärnkraft Kärnvapen, FMKK, Roland von Malmborg, även styrelseledamot Milkas (fick förhinder)
  • Naturskyddsföreningen, Östhammar, Hans Jivander, styrelsen för MKG, Miljöorgansiationernas Kärnavfallsgranskning

Moderator: Kirsti Kolthoff, Milkas

För kommentarer och synpunkter medverkar Bertil Alm (C), Östhammars kommunstyrelse och Milkas informationssekreterare Miles Goldstick. Samordnare: Gret-Lis Grönlund, Milkas styrelse, tel. 0721 677 622.