Ett tredje och "sista" öppet samrådsmöte om utbyggnaden av SFR

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet
Sat 01 Feb 2014
Östhammar

För info kontakta SKB, www.skb.se

Se också: http://skb.se/Templates/Standard____29770.aspx
och
http://www.unt.se/inc/print/nya-tillstand-kravs-for-kortlivade-avfallet-...

SFR samråd 1 februari 2014, Östhammar
Östhammars Nyheter