Övergripande tidsplan för SKB:s kärnavfallsprogram samt avveckling av kärnkraftverken 2016-2090

Öppet (open) / slutet (closed): 
öppet (open)
Fri 01 Jan 2016 - Sun 31 Dec 2090
Sverige

Se bifogad PDF (1,11 MB) och jpg (546 KB). In English.

Källa: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). December 2016. ”Plan 2016. Kostnader från och med år 2018 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2018–2020.” 47 sidor. Sid. 23. Finns på: https://www.skb.se/publikation/2485315/

Detta ”Plan rapport” gäller för följande "Fud rapport".

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). September 2016. ”Fud-program 2016. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall.” 308 sidor. Finns på: https://www.skb.se/publikation/2484681/

s kärnavfallsprogram

AttachmentSize
plan2016sid23skb-overgripande-tidsplan2016-2090.pdf1.11 MB
plan2016sid23skb-overgripande-tidsplan2016-2090.jpg546.24 KB