Archive

Hittat 625 träff

Sortera efter: Författare Titel Typ [ År  (Desc)]
2020
Stormvall Joachim.  2020-06-16.  Yttrande över kärnbränsleförvarsansökan juni 2020. Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss).  Ladda ned: oss200616yttrande-over-karnbransleforvarsansokan.pdf (141.58 kB)
2019
2018
Judson Tim.  2018-11.  Nuclear Power and Climate Action: An Assessment for the Future. Rosa Luxemburg Stiftung-New York City.  Ladda ned: nuclear-power-climate-action-future-judson201811.pdf (1.75 MB)