Archive

Hittat 93 träff

Sortera efter: Författare Titel Typ [ År  (Desc)]
Filter: First Letter Of Last Name är M  [Clear All Filters]
2010
Törnqvist Mats, Hultén Charly, Mörner Nils-Axel.  2010-12-31.  Milkas remissvar på SKB AB:s Fud-program 2010. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Ladda ned: Milkas_Fud-2010remissvar.pdf (154.18 kB)
Makhijani Arjun.  2010-04-08.  The Mythology and Messy Reality of Nuclear Fuel Reprocessing. The Institute for Energy and Environmental Research.  Ladda ned: makhijani_reprocessing20100408.pdf (441.75 kB)
2009
Hanberger Anders, Mårald Gunilla.  2009-12.  Utvärdering av kärnavfallsrådets genomlysningsprogram. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet.  Ladda ned: ucer200912genomlysningsprogram.pdf (3.13 MB)
Mörner Nils-Axel.  2009-04.  Detta eviga avfall.  Ladda ned: morner_detta_eviga_avfall2009.pdf (47.19 kB)