Archive

Hittat 577 träff

Sortera efter: Författare Titel Typ [ År  (Desc)]
2011
2010
Törnqvist Mats, Hultén Charly, Mörner Nils-Axel.  2010-12-31.  Milkas remissvar på SKB AB:s Fud-program 2010. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Ladda ned: Milkas_Fud-2010remissvar.pdf (154.18 kB)
Gunnarsson Kenneth.  2010-12-31.  Oss yttrande över Fud 2010. Opinionsgruppen för säker slutförvaring – Oss.  Ladda ned: Oss_Fud-2010remissvar.pdf (69.41 kB)
Busby Chris.  2010-08-15.  Russian fires and Chernobyl fallout. ECRR Baltic Sea Office.  Ladda ned: busby20100815russian_fires_and_chernobyl.pdf (611.24 kB)
Busby Chris, Hamdan Malak, Ariabi Entesar.  2010-06-07.  Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 2828-2837; doi:10.3390/ijerph7072828.  Ladda ned: busby-et-al-fallujah-iraq2005-2009.pdf (81.39 kB)