Archive

Hittat 557 träff

Sortera efter: Författare Titel Typ [ År  (Desc)]
2010
Busby Chris.  2010-08-15.  Russian fires and Chernobyl fallout. ECRR Baltic Sea Office.  Ladda ned: busby20100815russian_fires_and_chernobyl.pdf (611.24 kB)
Busby Chris, Hamdan Malak, Ariabi Entesar.  2010-06-07.  Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 2828-2837; doi:10.3390/ijerph7072828.  Ladda ned: busby-et-al-fallujah-iraq2005-2009.pdf (81.39 kB)
Makhijani Arjun.  2010-04-08.  The Mythology and Messy Reality of Nuclear Fuel Reprocessing. The Institute for Energy and Environmental Research.  Ladda ned: makhijani_reprocessing20100408.pdf (441.75 kB)
Conway Adam, Rundberg Anna-Linnéa, Jansén Dan.  2010-03-05.  Granskning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för "Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle". Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland.  Ladda ned: MKBInlaga_AlandN_AAA20100305.pdf (104.94 kB)