Yttrande angående SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle

Se bifogad PDF, som blev aktbilaga 403 i Nacka Tingsrätt målnr. M 1333-11 (84 KB).

BilagaStorlek
kahanpaa-britta20160531m-1333-11-aktbil-403.pdf83.63 kB