Riksdags beslut genom votering om uranbrytningsförbud

Öppet / slutet möte: 
öppet
ons 14 mars 2012
Riksdagshuset, Stockholm

Beslut genom votering fattas 14 mars, se nedan.

Protokoll från riksdagsdebatt 1 mars 2012: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-snabbprotokoll-2011_GZ0979/

Källa: http://www.facebook.com/events/219980391432958/ (kräver Facebook konto)

Se ocskså: Sveriges Riksdag - Betänkande 2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor

Debatten sänds i webb-TV här: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut...

Vi samlas utanför riksdagen vid lunchtid för att visa riksdagsledamöterna att vi ställer oss bakom motionen om att utreda förbud mot uranbrytning i Sverige, samt moratorium mot prospektering.
Motionen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forbud-mot-uranbrytning_GZ02N259/?text=true
Riksdagsdebatt 1 mars, beslut i riksdagen 14 mars.
Vi vill påverka Centern att rösta för ett förbud, i enlighet med partiets kongressbeslut. Om Centern röstar för ett förbud så blir det majoritet i riksdagen!
Vi efterlyser även deltagare som kan ordna banderoller och flygblad! Vi behöver även någon som tar på sig att skicka pressmeddelanden!

Manifestationen börjar 11.30 och håller på så länge folk vill delta eller så länge riksdagsdebatten varar. Drop-in för den som inte kan vara med så länge. Kom med en liten stund om du hinner!

OBS! Denna inbjudan avser endast manifestationen i STOCKHOLM! Det blir även mindre manifestationer runtom i landet, som folk får organisera på eget initiativ.
Kan du inte komma till Stockholm 1 mars, så tacka bara nej till inbjudan, helst utan att skriva kommentar (det blir svårt att hantera). Kan du komma så tacka ja, och skriv gärna i loggen om du kan ta med banderoller, fixa flygblad eller något annat praktiskt.