Seminarium: Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år!

Öppet / slutet möte: 
öppet
tis 02 okt 2018
Stockholm

Källa: e-post från SSM.

Hej!

I år fyller Strålsäkerhetsmyndigheten 10 år! Det uppmärksammar vi genom att den 2 oktober arrangera ett seminarium på temat nationell strålsäkerhet. Huvudsakliga programpunkter under dagen är:

• regeringsuppdraget om nationell kompetensförsörjning
• granskning av ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle
• Strålsäkerhetsmyndighetens bidrag till nationell och internationell strålsäkerhet, hittills och i framtiden.

Ett mer detaljerat program kommer senare, men räkna med att dagen hålls på Norra Latin i centrala Stockholm och att lunch ingår i programmet.

Med vänlig hälsning
Mats Persson
GD, Strålsäkerhetsmyndigheten