Om Milkas

About Milkas | Om Milkas | Dokument av Milkas

In English

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
(The Swedish Environmental Movement's Nuclear Waste Secretariat)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKASTegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Tel.  +46-8-84 14 90. E-post: info (@) milkas.se.

- en ideell förening. Medlemsorganisationer:
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Gröna Kvinnor, och
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO
.

Milkas tar tacksam emot förslag på samarbete.
Atomkraft? Nej Tack

 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas är en ideell förening grundat oktober 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK) och Jordens Vänner (JV). I maj 2019 lämnade Jordens Vänner Milkas och Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO och Gröna Kvinnor blev medlem av Milkas. Enligt stadgarna:

Föreningen har till ändamål att följa och kritiskt granska alla olika projekt för omhändertagande av radioaktivt avfall, och verka för den miljömässigt och långsiktigt bästa lösningen.

Föreningen ska verka genom att:

  • Bevaka frågor kring långlivat radioaktiv avfall nationellt och internationellt.
  • Bistå nationella, regionala och lokala miljöorganisationer i deras arbete med kärnavfallsfrågan.
  • Bidra med informationsverksamhet för att göra informationen kring avfallsfrågorna i samband med de utökade samråden mer allsidig.
  • Deltagande i samrådsförfaranden inom ramarna för Miljökonsekvensbeskrivningar enligt Miljöbalken, Kärntekniklagen, EG-direktiven och Esbokonventionen.
  • Deltaga i miljödomstolsförfarande.

Milkas tar tacksam emot förslag på samarbete.

Personal
Miles Goldstick, Informationssekreterare,
e-post: milesg (@) milkas.se / info (@) milkas.se