Om Milkas

In English

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
(The Swedish Environmental Movement's Nuclear Waste Secretariat)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKASTegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm. Tel.  +46-8-84 14 90. E-post: info (@) milkas.se.

- en ideell förening grundat 2004 av
Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och
Jordens Vänner
.
Milkas samarbetar med Gröna Kvinnor.

Milkas tar tacksam emot förslag på samarbete.
Atomkraft? Nej Tack

 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas är en ideell förening grundat den 31 oktober 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK) och Jordens Vänner (JV). Milkas samarbetar med Gröna Kvinnor. Enligt stadgarna:

Föreningen har till ändamål att följa och kritiskt granska alla olika projekt för omhändertagande av radioaktivt avfall, och verka för den miljömässigt och långsiktigt bästa lösningen.

Föreningen ska verka genom att:

  • Bevaka frågor kring långlivat radioaktiv avfall nationellt och internationellt.
  • Bistå nationella, regionala och lokala miljöorganisationer i deras arbete med kärnavfallsfrågan.
  • Bidra med informationsverksamhet för att göra informationen kring avfallsfrågorna i samband med de utökade samråden mer allsidig.
  • Deltagande i samrådsförfaranden inom ramarna för Miljökonsekvensbeskrivningar enligt Miljöbalken, Kärntekniklagen, EG-direktiven och Esbokonventionen.
  • Deltaga i miljödomstolsförfarande.

Föreningen är delvis finanserad av medel ur Kärnavfallsfonden och erhöll första bidraget för verksamhetsåret 2005.

Milkas tar tacksam emot förslag på samarbete.

Milkas styrelse 2018-2019

Ordinarier
Eva Linderoth (FMKK)
Eva Hallström (JV)
Sture Grönblad (JV)
Britta Kahanpää (FMKK)

Suppleanter
Rolf Hansson (FMKK)
Gunilla Meurling (JV)
Eddie Olsson (JV)
Lars Broman (FMKK)

Personal
Miles Goldstick, Informationssekreterare, e-post: milesg (@) milkas.se / info (@) milkas.se
Jessica Lindén, Projektsamordnare/Utredare, e-post: jessica.linden (@) milkas.se