Sista dag för synpunkter till SSM på SKB:s ansökan att bygga ut SFR