Vårt Sköra Bottenviken - Informationsmöte arrangerat av Kärnkraftfritt Bottenviken