Inbjudan

Coping With Nuclear Waste, Stockholm 27-29 April 2007

In English

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas inbjuder till en internationell konferens om kärnbränslekedjans olika avfallsproblem. Den 27-28 april hålls konferensen på Piperska Muren Scheelgatan 14, ca. tio minuters gångväg från Stockholms Central (se karta nedan). Närmaste T-bana är Rådhuset. NGO (non-governmental organisation)-mötet söndag den 29 april hålls i ABF-huset, Sveavägen 41 Fabiansalen, T-Rådmansgatan, söndag kl 10-14 (se karta nedan). Konferensspråket är engelska.

Det är hög tid att ge ett allomfattande perspektiv på kärnavfallet. Från uranbrytningens enorma mängder av restprodukter till det slutliga omhändertagandet av det använda kärnbränslet.

Vad räknar vi som kärnavfall? Är det enbart det som skall gömmas och helst glömmas, som det högaktiva kärnbränslet?

Var någonstans kommer utsläppen av joniserande strålning till luft och vatten in? Hur är det med det så kallade utarmade uranet och med högriskprojekt som Mixed Oxide Fuel, MOX? Hur är det med atomvapnen, hör inte de också till avfallsproblematiken? Vad finns det för lösningar?

Vilken roll skall Euratom och IAEA ha? Och miljörörelsen, skall vi föreslå lösningar eller skall vi endast syna kärnkraftsindustrins förslag? Dessa och många andra frågor som rör kärnavfallet hoppas vi skall bli genomlysta på denna konferens.

Vi välkomnar alla organisationer och enskilda som med intresse, sakkunskap och engagemang vill påverka dessa ödesfrågor.

För mer information kontakta konferenssamordnaren Jan Ternhag på waste2007@milkas.se tel. 08-84 14 90 eller mobile 070-365 4430, eller Skype: resochspring

Karta till Piperka Muren

Här ligger ABF-huset
Karta till ABF-huset