Kan kärnavfallet förvaras säkert i 100 000 år? Tisdagen den 13 mars kl 18.30, ABF-huset, Stockholm

Kärnkraftsindustrins bolag Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har nu ansökt om att få bygga inkapslingsanläggning och mellanlager för Sveriges kärnavfall, trots att deras teknik för avfallslagringen ännu inte har godkänts i någon instans.

SKB:s metod för slutförvaret, KBS 3, har man arbetat på i trettio år utan att utreda alternativa tekniker. Avfallet innehåller plutonium, som avger farlig strålning i mer än hundratusen år. Det är inte troligt att det kan finnas någon teknik som kan skydda människor och djur från strålningen under denna ofantliga tidrymd. Vad ska kommande generationer säga om oss?

Två experter informerade om slutförvarets konsekvenser:

Mats Törnqvist, kemist, berättar om KBS 3-metoden

Nils-Axel Mörner, geolog, beskriver vad som kan hända med vår berggrund under 100 000 år

Tisdagen den 13 mars kl 18.30,
ABF-huset, Sveavägen 41

Arrangör: MILKAS – Miljörörelsens kärnavfallssekretariat.
Milkas (www.milkas.se) är en ideell förening grundat 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (FMKK) och Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) att arbeta med kärnavfallsfrågan.

Mats Törnqvist och Nils-Axel Mörner, 2007-03-13, ABF-huset Mats Törnqvist, 2007-03-13, ABF-huset
Mats Törnqvist och Nils-Axel Mörner Mats Törnqvist
13 mars 2007, ABF-huset, Stockholm
Foto: Miles Goldstick