Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas kommentar avseende Riksgäldskontorets skrivelse med förslag till ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

www.milkas.se

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat,
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm, Sweden.
Tel. +46-(0)8-559 22 382.  info@milkas.se
www.milkas.se                  www.nonuclear.se

PDF, 21 KB
Se också: MKG lämnar yttranden om Studsvikslagen och om finansieringsrisker
www.mkg.se/mkg-lamnar-yttranden-om-studsvikslagen-och-om-finansieringsri...

 
2010-09-08
 

Dnr: M2010/2334/Mk

Till:
Miljödepartementet
Attn: Ansi Gerhardsson
103 33 Stockholm

 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas kommentar avseende
Riksgäldskontorets skrivelse med förslag till ändringar i

förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Milkas delar Riksgäldskontorets slutsats att "godtagbara säkerheter" måste definieras innan en bedömning kan göras om säkerheten är tillräklig.

När det gäller reaktorinnehavares egna föreslagna säkerheter ska de granskas av en från kärnkraftsindustrin och Riksgäldskontoret oberoende part.  Dessutom, med hänsyn till de stora konsekvenserna av en allvarlig olycka och den stora mängd olösta frågor som gäller hanteringen av kärnkraftsavfall, bör kostnaderna uppdateras årligen och inte vart tredje år som nu enligt § 3 i förordning 2008:715.

Mvh,
Miles Goldstick
Informationssekreterare

AttachmentSize
MIlkas_2008-715Riksgäldskontoret20100908.pdf20.92 KB