50 000 SEK i prissumma för projektarbeten om kärnavfallsfrågan Inbjudan riktar sig till studerande vid Uppsala universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala Arbetet ska ha utförts under 2011 och vara avslutat 30 november

Publication date
2011-01-28

PDF, 21 KB | In English

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sweden.
Tel. +46-(0)8-559 22 382. Fax: +46-(0)8-84 51 81
info@milkas.se         www.milkas.se och www.nuwinfo.se

28 januari 2011
 
50 000 SEK i prissumma för projektarbeten om kärnavfallsfrågan
Inbjudan riktar sig till studerande vid Uppsala universitet och vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
Arbetet ska ha utförts under 2011 och vara avslutat 30 november
 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, har avsatt 50 000 SEK i prissumma för uppsatser eller examensarbeten som berör någon aspekt av förvaringen av det högaktiva svenska kärnavfallet. Projektarbetet ska ha slutförts inom ramen för en kurs vid Uppsala universitet och/eller vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala under år 2011.
 
Vinnarna kommer att utses av en jury tillsatt av Milkas styrelse, som består av representanter för Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen (www.folkkampanjen.se) och Miljöförbundet Jordens Vänner (www.mjv.se), den svenska delen av Friends of the Earth International.
 
Uppsatserna/examensarbetena ska skickas till Milkas med e-post, info@milkas.se, senast 30 november 2011. En anmälan om deltagande med en sammanfattning av det projekt man vill genomföra ska skickas till Milkas via e-post så fort som möjligt, dock senast 31 oktober 2011. Milkas måste ha tid att försäkra sig om att det finns rätt kompetens i juryn. Vinnarna kommer att utses så snart som möjligt efter den 30 november 2011.
 
Uppsatserna/examensarbetena ska ha relevans för myndigheternas beslutsprocess gällande förvaring av högaktivt kärnavfall i Sverige. Möjliga angreppspunkter kan vara val av plats för slutförvar, val av metod för detta, själva beslutsprocessen, hälsoaspekter och miljöaspekter. Tvärvetenskapligt arbete prioriteras.
 
Avsikten med priset är att främja forskningsarbete som är fristående från kärnkraftsindustrin. Studerande som har/har haft uppdrag inom kärnkraftsindustrin välkomnas dock att delta.
 
Prisbelönade arbeten kommer att publiceras på www.nonuclear.se och distribueras till de svenska aktörerna i kärnavfallsfrågan inom statsapparaten, kärnkraftsindustrin och övriga samhället.
 
Prissumman inkluderar eventuella skatter.
 
För information om Milkas gå till www.milkas.se och www.nonuclear.se. För mer information kontakta Miles Goldstick, milesg@milkas.se, tel. 08-559 223 82, mobil: 070 298 97 47.

 

Publication year
Attachment Size
MilkasTavling2011.pdf 21.08 KB