Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-10