Vår forskning används på fel sätt

Author(s)
Publication date
2021-02-15

Publicerad på Svenska Dagbladets hemsida 15 februari 2021 på https://www.svd.se/var-forskning-anvands-pa-fel-satt

”Vår forskning används på fel sätt”

Vi påstår inte ”att den tekniska lösningen inte fungerar” när det gäller slut­förvaring av kärnavfall, utan att den behöver förbättras. Det skriver Teodor Aastrup i en replik.

I en debattartikel i SvD 13/2 påstår Sandahl, Alarik och Swahn att långtids­förvaring av kärnavfall i kopparkapslar inte håller måttet och att det kan leda till katastrofala följder. Som belägg hänvisar de indirekt till artikeln Water Corrodes Copper, October 2009, Catalysis Letters 132(3):311-316, och gör då påståendet ”att den tekniska lösningen inte fungerar” och ”visar på omfattande angrepp på kopparen”.

Som en av författarna av den vetenskapliga artikeln vill jag förtydliga att debattartikelförfattarnas tolkningar inte tar fasta på slutsatserna av forskningsresultaten. Syftet med forskningsartikeln var att bidra med kunskap, så att optimala beslut kan fattas, givet att kärnbränslet ska slutförvaras i bergrum inneslutet i kopparkapslar.

Forskningsartikeln visar att koppar oxiderar även i en miljö utan, eller vid väldigt låg syrehalt, det vill säga i ett bergrum. Detta är en viktig iakttagelse, eftersom vid normala förhållanden är oxidation av koppar i syrefattig miljö försumbar i förhållande till oxidation i syrerik miljö. Förvaring av kärnbränsle kommer att ske under signifikant längre tid och vid högre temperatur och således måste även oxidation i syrefattig miljö beaktas och förvaringskapslarna dimensioneras därefter. Det kan göras till exempel genom att göra tjockare kopparkapslar eller belägga kopparen med ett tunt skyddande lager av guld.

Vi påstår inte ”att den tekniska lösningen inte fungerar”, utan att den behöver förbättras. Följaktligen har inte Sandahl et al. belägg för sina påståenden i debattartikeln.

Vi var 13 författare till artikeln som var och en har olika åsikter om kärnkraft, men som kunnat särskilja på fakta och åsikter. Åsikter och fakta är olika saker och ska tydligt separeras. Fakta används för att skapa en åsikt och inte tvärt om. Personligen är jag för kärnkraft och anser kärnkraftsavfallet skall återanvändas i nästa generation kärnkraftverk. Vi är mitt uppe i en klimatkris och därför behövs alternativ som inte bidrar till att öka koldioxidutsläppen – här och nu – medan utvecklingen av långsiktiga hållbara energikällor fortskrider. Således anser jag att vi snarast behöver påskynda implementering av andra generationens kärnkraftverk. Men om avfallet ska slutförvaras i bergrum är jag mån om att det sker på ett optimalt sätt.

Jag har full respekt för att andra kan ha andra åsikter om kärnkraftens vara eller icke vara, men jag ogillar att resultaten av vår forskning används på ett felaktigt sätt, som Sandahl et al. gör.

Teodor Aastrup
teknisk doktor i korrosionslära, civilingenjör materialfysik

Publication year