Motsätter sig förvaring av kärnavfall under Östersjön