Archive

Found 23 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J [K] L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
K
Karlsson Lasse.  2016-07-05.  Historien om avvecklingen som inte blivit av. Aktualiserad juni 2016. Framställt för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.  Download: historien-om-avvecklingen-lasse-karlsson20160705.pdf (147.35 KB)
Kärnavfallsrådet.  2008-12-09.  Utfrågning om Deltagande och Demokrati den 3:e december. Nyhetsblad från Kärnavfallsrådet 2008:1.  Download: karnavfallsradet-nyhetsblad2008-1.pdf (672.6 KB)
Kerstin Wim, de Rijk Peer, de Roo Alexander, Storm van Leeuwen Jan Willem.  2000-10.  Coming Clean - How Clean is Nuclear Energy? Groenlinks in the European Union. The Greens / European Free Aliance.  Download: groenlinks200010.pdf (1.29 MB)
af Klintberg L.  1993-09-27.  DIALOG-projektet: Aktörsgruppens slutrapport. Statenskärnkraftsinspektion, SKI.  Download: dialog-projekt1993ski93-94.pdf (2.13 MB)
Klötzer Ulla.  2007-04-27.  Proliferation. Coping With Nuclear Waste, 27-29 April 2007, Stockholm.  Download: klotzer20070427.pdf (39.49 KB)
Klötzer Ulla.  2009-10-18.  Nuclear Future - Weapons.  Download: klotser20091018nuclear_weapons.pdf (31.96 KB)