Archive

Found 37 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: Author is Mörner, Nils-Axel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Mörner Nils-Axel.  2007-01-24.  Vår medverkan i kärnavfallsfrågan, Milkas. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Download: morner20070124.pdf (1.82 MB)
Mörner Nils-Axel.  2007-03-15.  NYA FAKTA - stabilitetskonceptet har kollapsat. KASAMs seminarium om djupa borrhål 2007-03-15.  Download: morner20070315.pdf (3.43 MB)
T
Törnqvist Mats, Hultén Charly, Mörner Nils-Axel.  2010-12-31.  Milkas remissvar på SKB AB:s Fud-program 2010. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Download: Milkas_Fud-2010remissvar.pdf (154.18 KB)