Archive

Found 2 results

Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: Author is Lindstrand, Åsa  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Lindstrand Åsa, Jivander Hans, Swahn Johan.  2020-10-11.  Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).
A