Archive

Found 2 results

Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: Author is Lindstrand, Åsa  [Clear All Filters]
Miscellaneous
Lindstrand Åsa, Jivander Hans, Swahn Johan.  2020-10-11.  Varför inväntar inte Östhammar besked om kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet? Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss), Östhammars Naturskyddsförening, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).