Archive

Found 3 results

Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: Author is Sundqvist, Göran  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
E
Sundqvist Göran.  2005.  Expertisens gränser och samhälleliga utbredning Exemplet slutförvaring av kärnavfall. SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.  Download: sundgvist2005a.pdf (305.88 KB)
C
Sundqvist Göran.  2004-04.  Constrained Deliberation: Public Involvement in Swedish Nuclear Waste Management. STAGE (Science, Technology and Governance in Europe).  Download: sundqvist200404.pdf (219.34 KB)