Archive

Found 135 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Keyword is milkas  [Clear All Filters]
2009
2008
Rimmerfors Paul.  2008-11-28.  Självsäker miljöminister på hal is. Miljömagasinet, Nr. 48, 28 november 2008, s. 6.  Download: MM08-48-sid06.pdf (824.48 KB)
Goldstick Miles.  2008-11-27.  Vi är alla mutanter.  Download: henningor20081113becquerel.pdf (201.52 KB); hagg20081106.pdf (590.32 KB); goldstick-mutanter20081127.pdf (295.58 KB)
Goldstick Miles.  2008-11-07.  Milkas kommentar ang samrådet i Forsmark den 22 oktober 2008. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Download: 20081107milkas-skb.pdf (1.27 MB)
Goldstick Miles.  2008-10-30.  Samråd och becquerel. Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas.  Download: goldstick-samrad-becquerel20081030.pdf (891.59 KB)
Goldstick Miles.  2008-10-22.  Comments on Lietuvos Energija AB’s Environmental Impact Assessment (EIA) Regarding a New Nuclear Power Plant in Lithuania. The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat (Milkas).  Download: lithuania_new_nuke20081022milkas.pdf (24.13 KB)
Orre Annika.  2008-10-03.  Hälleberget håller inte över tid!. Nya Åland - Nyhter, www.nyan.ax.  Download: nya_aland_nyheter20081003karnavfall.pdf (743.06 KB)
Gustafsson Fredrik.  2008-10-02.  Motsätter sig förvaring av kärnavfall under Östersjön. Ålandstidningen, www.tidningen.aland.net.  Download: alandstidningen20081002karnavfall.pdf (917.45 KB)