Archive

Found 24 results

Sort by: Author [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is U  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T [U] V W X Y Z   [Show ALL]
U
Hanberger Anders, Mårald Gunilla.  2009-12.  Utvärdering av kärnavfallsrådets genomlysningsprogram. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet.  Download: ucer200912genomlysningsprogram.pdf (3.13 MB)
Lüning Maria.  2005-11.  Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2002-2004. Statens strålskyddsinstitut. SSI rapport: 2005:19. ISSN 0282-4434. 148 sidor.  Download: ssi-rapp-2005-19.pdf (1.9 MB); ssi-rapp-2005-19s55summa.pdf (12.75 KB)
Kärnavfallsrådet.  2008-12-09.  Utfrågning om Deltagande och Demokrati den 3:e december. Nyhetsblad från Kärnavfallsrådet 2008:1.  Download: karnavfallsradet-nyhetsblad2008-1.pdf (672.6 KB)
Goldstick Miles.  2011-12-05.  Uranium Mining – The Front End of the Nuclear Fuel Chain. Prepared for the International Conference Nuclear Power – Challenges for the Environment, Health, Economy and Legislation Vilnius, Lithuania, 6-8 December 2011.  Download: goldstick20111205uranium.pdf (704.15 KB)
Diehl Peter.  2007-04-27.  Uranium Mining – Overview. Coping With Nuclear Waste, 27-29 April 2007, Stockholm.  Download: diehl20070427.pdf (91.43 KB)
Busby Chris.  2010-02.  Uranium and Health: The Health Effects of Exposure to Uranium and Uranium Weapons Fallout. European Committee on Radiation Risk (ECRR).  Download: ECRRuranium2012no2.pdf (179.69 KB)