Archive

Found 664 results

Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Miscellaneous
Goodman Amy, Lovins Amory B.  2008-07-16.  Amory Lovins: Expanding Nuclear Power Makes Climate Change Worse. Democracy Now! Interview 16 July 2008.  Download: lovins20080716democracynow.pdf (64.31 KB); dn2008-0716-1lovins.mp3 (3.78 MB)
Gunnarsson Kenneth.  2008-06-04.  Anförande av MKG och Kenneth Gunnarsson från Kärnavfallsrådets platsvalsseminarium 4-5 juni 2008. Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss; Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.  Download: mkg_platsvalsseminariet20080604.pdf (133.83 KB)
Busby Chris.  2007.  Ashland Oil.  Download: AshlandOilBusby2007.mp3 (4.47 MB)
Olson Mary.  2011-10.  Atomic Radiation is More Harmful to Women. Nuclear Information and Resource Service (NIRS).  Download: radiationwomen201110nirs_press_release20111018.pdf (43.04 KB); radiationwomen201110nirs.pdf (131.15 KB)