Archive

Found 664 results

Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Miscellaneous
Conway Adam, Rundberg Anna-Linnéa, Jansén Dan.  2010-03-05.  Granskning av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning för "Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle". Ålands Natur och Miljö r.f. och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland.  Download: MKBInlaga_AlandN_AAA20100305.pdf (104.94 KB)
Karlsson Lasse.  2016-07-05.  Historien om avvecklingen som inte blivit av. Aktualiserad juni 2016. Framställt för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.  Download: historien-om-avvecklingen-lasse-karlsson20160705.pdf (147.35 KB)
Tickell Oliver.  2008-09-03.  How war debris could cause cancer. New Scientist.
Frying Dutchman.  2012-01.  Human Error. Text by Lee Tabasco. Translation from Japanese by Paul R.Kotta and Minako Yoshin.