Atompodden "Kärnkraftens arv - från uranbrytning till slutförvar" - Episod 1 - 21

Author(s)
Publication date
2023-04-15

Atompodden

Atompodden, av Katarina Malmer

Den svenska kärnkraftsdebatten handlar om säkerhet och om slutförvarsfrågan. Hur ska det radioaktiva avfallet kunna förvaras säkert i etthundratusen år?

Alla episoder:
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/
På Spotify: https://open.spotify.com/show/2SyMCO8wsV20vGXUbOXv6k
På nonuclear.se: https://nonuclear.se/atompodden

Atompodden 15 april 2023, Episod 21 (62 MB, 26:53 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/6FsESyjycJAeaXtgircpbT
På nonuclear.se: atompodden20230415.mp3

Att bygga ny kärnkraft är ingen quick fix men statliga Vattenfall planerar
trots allt att gå vidare, avslöjar produktionschefen.

Atompodden 18 juli 2022, Episod 20 (29 MB, 12:21 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-20/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/4EDSxoM3uDThFVfxoj7fjR
På nonuclear.se: atompodden20220718.mp3

Nyupptäckta sprickor i berget under Forsmark hotar slutförvaret.
Hög tid att lyssna på geologerna. Docent Herbert Henkel förmedlar ny kunskap.

Atompodden 26 april 2022, Episod 19 (48 MB, 20:53 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-19/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/5EuWztXoEGCwNNEMxpGcCz
På nonuclear.se: atompodden20220426.mp3

Vad kan hända om ett kärnkraftverk attackeras i krig? Om inte bränslet kan kylas
ökar riskerna för ett haveri. Professor Tomas Kåberger beskriver reaktorernas känslighet.

Atompodden 20 januari 2022, Episod 18 (39,9 MB, 17:02 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-18/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/4HMQ8BiRvW5OmGvfKt7bmY
På nonuclear.se: atompodden20220120.mp3

Prestige och politik kan avgöra hur slutförvaret av kärnkraftsavfallet kommer att se ut.
Forskare oroas av att testresultat saknas eller mörkas.
Inga försök med strålning är gjorda, avslöjar professor Christofer Leygraf

Atompodden 17 november 2021, Episod 17 (45,6 MB, 19:27 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-17/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/0NspbMfx95YRPj7Kc0egGs
På nonuclear.se: atompodden20211117.mp3

Låsta positioner och motsättningar på vägen mot det fossilfria samhället.
Klimatmålet 2045 närmar sig i rask takt. Har Sverige hamnat i en rävsax?

Atompodden 27 september 2021, Episod 16 (37,4 MB, 15:57 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-16/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/5Oqtm1MzHt7HKQm5zYjKXH
På nonuclear.se: atompodden20210927.mp3

Regeringen tillåter att mer kärnavfall lagras i väntan på ett slutförvar.
Och nu går striden om kopparkapselns hållbarhet vidare.
Hundratusen år eller bara några år. Vad klarar en kopparkapsel?
Korrosion forskare Peter Szakalos kommenterar.

Atompodden 15 juli 2021, Episod 15 (33 MB, 14:04 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-15/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/7D1zlxf70YHYpK90HnSFm6?si=360406548c37…
På nonuclear.se: atompodden20210715.mp3

Vem vill ha kärnkraft och varför?
Professor Tomas Kåberger analyserar kärnkraftens drivkrafter och konkurrenskraft gentemot förnybara energislag.

Atompodden 13 juli 2021, Episod 14 (53,3 MB, 22:45 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-14/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/1cfJBo5owUQnrH3sHVtx0V?si=ac5716661517…
På nonuclear.se: atompodden20210713.mp3

Kärnkraftsindustrins lösning på avfallsfrågan är ifrågasatt.
Professor Tomas Kåberger har i många år följt frågan och ser faror med att skynda på processen.

Atompodden 31 maj 2021, Episod 13 (41,8 MB, 17:51 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-13/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/4wn7be4XFIHE9Wdm1BVRqs?si=17e54d496b2e…
På nonuclear.se: atompodden20210531.mp3

Radioaktivt avfall på villovägar.
Felplacerat kärnavfall måste tas upp ur slutförvaret igen.
En riskabel och dyr procedur. Anders Weibert, Strålsäkerhetsmyndigheten,
SSM, arbetar med frågan.

Atompodden 6 maj 2021, Episod 12 (37,8 MB, 16:09 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-12/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/05PyaHJ7MQ8EIB887PUdxj?si=f6ae7b5dc4e1…
På nonuclear.se: atompodden20210506.mp3

Hotet om att stoppa kärnkraften faller.
Regeringen öppnar för mer kärnavfallslagring.
Ingvar Persson, jurist och sakkunnig i Kärnavfallsrådet pekar på möjligheterna.

Atompodden 13 april 2021, Episod 11 (39,4 MB, 16:47 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-11/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/5rO90V8LmdiIuMUWS8Gu30?si=fbcc3eaf56da…
På nonuclear.se: atompodden20210413.mp3

Det forskas på framtidens kärnkraft trots risker och bakslag.
I avsnittet medverkar professor Christian Ekberg från Chalmers i Göteborg.

Atompodden 24 mars 2021, Episod 10 (31,7 MB, 13:30 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-10/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/1jiLYRPZH1q5msb2j8uTWl?si=9498a8150b20…
På nonuclear.se: atompodden20210324.mp3

Vad händer på Ringhals kärnkraftverk nu när två reaktorer har stängts av?
Är det för sent att starta om någon av dem?
Hör Lars Björnkvist som leder avvecklingsarbetet.

Atompodden 23 februari 2021, Episod 9 (40,8 MB, 17:23 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-9/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/7ijYfyibAnE2tVfda1KQuz?si=a0de237a07e7…
På nonuclear.se: atompodden20210223.mp3

Etthundratusen år ska en kopparkapsel fylld med kärnavfall hålla.
Hur är det möjligt när man vet att inte ens kopparmynt på regalskeppet Wasa klarade 400 år?
Peter Szakalos, forskare på KTH förklarar striden om kopparkapseln i slutförvaret.

Atompodden 5 februari 2021, Episod 8 (39 MB, 16.39 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-8/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/2pnjtG2ekw0sK4tcYLSbTC?si=a6b0ddfd29fe…
På nonuclear.se: atompodden20210205.mp3

Kärnkraftbolagen väntar otåligt på att få starta bygget av slutförvaret för utbränt kärnbränsle.
Avfallet ska placeras i berget vid kärnkraftverket i Forsmark.
Bergets egenskaper avgör säkerheten för slutförvaret.
Professor Karl-Inge Åhäll berggrundsgeolog vet mer.

Atompodden 15 december 2020, Episod 7 (52,3 MB, 22:18 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-7/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/1t3Rtyes4pDQCuyCd441tp?si=3ce11a08988b…
På nonuclear.se: atompodden20201215.mp3

Det är regeringen som avgör hur kärnkraftsavfallet slutligen ska tas om hand.
En rådgivande instans i frågan är Kärnavfallsrådet, elva forskare, som alla utses av regeringen.
Rådets ordförande professor Carl-Reinhold Bråkenhielm medverkar i denna episod Atompodden.

Atompodden 3 december 2020, Episod 6 (46 MB, 19:39 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-6/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/6Jbf3ShP2iicsjl6qbjHp7?si=b194fb36fe69…
På nonuclear.se: atompodden20201203.mp3

Hur ser framtiden för kärnkraften ut?
I den här episoden diskuterar Mattias Lantz från Analysgruppen reaktorsäkerhet, klimatpåverkan och avfall.

Atompodden 19 november 2020, Episod 5 (23,4 MB, 9:57 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-5/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/3Af4vPvpiGKSrQkcj2zTXN?si=e69dd0e1cf87…
På nonuclear.se: atompodden20201119.mp3

Är kärnkraften räddningen för klimatet?
Finns det alternativ?
I det här avsnittet medverkar Göran Bryntse, ordförande i SERO, Sveriges energiföreningars riksorganisation, som driver på utvecklingen av förnybar energi.

Atompodden 12 november 2020, Episod 4 (39 MB, 16:37 min.)
På PodBean:https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-4/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/7fCrXqALWdqhBpMkIppCjv?si=64e6af4bca7f…
På nonuclear.se: atompodden20201112.mp3

I det här avsnittet medverkar författaren Åsa Moberg.
I boken Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten beskriver hon sin egen resa med kärnkraften i årtionden.

Atompodden 5 november 2020, Episod 3 (36,2 MB, 15:25 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-3/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/69D0F1RY6srQcsxAqb6ALn?si=72de47176d51…
På nonuclear.se: atompodden20201105.mp3

Ägarna av de svenska kärnkraftverken har ett gemensamt bolag SKB, svensk kärnbränslehantering. Bolagets ansvar är att ta hand om allt avfall ifrån de svenska kärnkraftverken i ett slutförvar som ska hålla i etthundratusen år.
Östhammars kommun har sagt ja till att SKB:s bygge av ett slutförvar i kommunen.
I det här avsnittet ger geologen Raymond Munier sin syn på det utvalda bergets egenskaper.

Atompodden 29 oktober 2020, Episod 2 (35,5 MB, 15:08 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-2/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/2tDkDMKq7tyk4MV0U9Qm7r?si=a377ec352777…
På nonuclear.se: atompodden20201029.mp3

Östhammars kommun i Uppland har sagt ja till ett slutförvar för det utbrända kärnbränsleavfallet.
Kraftbolagens gemensamma bolag SKB har tagit fram ett förslag på hur förvaringen ska se ut och väntar nu bara på att regeringen ska fatta beslut i frågan. Förslaget kallas KBS3.
I det här avsnittet beskriver kanslichefen på Miljögruppernas kärnavfallsgranskning, Johan Swahn, hur KBS3 ser ut och hur det är tänkt att fungera.

Atompodden 22 oktober 2020, Episod 1 (48.8 MB, 20:48 min.)
På PodBean: https://atompodden.podbean.com/e/atompodden-episod-1/
På Spotify: https://open.spotify.com/episode/1YxR6b8bN15va7ZrgtCPID?si=b27e6264d0a7…
På nonuclear.se: atompodden20201022.mp3

Den svenska kärnkraftsdebatten handlar om säkerhet och om slutförvarsfrågan. Hur ska det radioaktiva avfallet kunna förvaras säkert i etthundratusen år?
Två ledande företrädare för miljörörelsen diskuterar kärnavfall och riskerna med åldrande reaktorer.
Johan Swahn från MKG, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning och Göran Bryntse från Milkas, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat.

Publication year