Per Hegelund om risker att bo nära kärnkraftsanläggningar

Author(s)
Publication date
2009-07-17

Källa: http://www.youtube.com/watch?v=wnEcWgBQZa8

Risken för strålskador ökar om man bor nära kärnkraftsanläggningar - det visar internationella undersökningar - dags att våga publicera de som finns i Sverige - eller vågar man inte ens göra dem?

Publication year