Mål M 26298-05, avseende miljöprövning av Forsmarks kärnkraftverk

Publication date
2006-05-19

PDF, 298 KB

Dokument av Lars-Olov Höglund

Innehållsförteckning

1. UPPFYLLANDE AV ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLE
2. VÄSENTLIGA TILLSTÅNDSVILLKOR
3. TILLÅTLIGHETSPRÖVNING AV REGERINGEN
4. VILLKOR DÅ SKÄL FÖR TILLÅTLIGHET INTE LÄNGRE FÖRELIGGER
5. VERKSTÄLLIGHETSTILLSTÅND
6. SÄKERHET FÖR AVVECKLING, RIVNING OCH EFTERBEHANDLING
7. PROBABILISTISK SÄKERHETS ANALYS, PSA
8. REAKTORHAVERI MED STORA UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA ÄMNEN
9. SLUTLAGER HÖGAKTIVT LÅNGLIVAT AVFALL OCH RIVNINGSAVFALL
10. EFFEKTÖKNING OCH ANDRA OMFATTANDE ANLÄGGNINGSÄNDRINGAR
11. PRIORITERAD REAKTORSÄKERHET
12. SÄKERHETSFILTRENS FUNKTION
13. VEDERVÅGNING AV SÄKERHETSFUNKTIONER UNDER DRIFT
14. ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER INOM SSI´S ANSVARSOMRÅDE
15. FUKTHALT I ÅNGA
16. UTSLÄPP AV LUFTBURNA RADIOAKTIVA ÄMNEN
17. RADIOAKTIVT AVLOPPSVATTEN, HUSHÅLLNING AV SÖTVATTEN
18. FRIKLASSNINGSAVFALL
19. ENERGIHUSHÅLLNING
20. EGENFÖRBRUKNING, ENERGIBESPARING  OCH ENERGIÅTERVINNING
21. UTSLÄPP AV NATRIUMTIOSULFAT
22. VÄXTHUSGASER OCH PARTIKLAR FRÅN DIESELGENERATORER
23. UTSLÄPP AV OLJA TILL ÖSTERSJÖN
24. DOKUMENTATION OCH KONTROLL AV TILLSTÅNDSVILLKOR
25. SYN VID HUVUDFÖRHANDLING
26. TIDSBEGRÄNSAT TILLSTÅND
27. RÄTTSLIG GRUND, TALERÄTT OCH PARTSSTÄLLNING
28. KORT OM MIG SJÄLV
29. BILAGOR

Publication year
Attachment Size
hoglund20060519.pdf 297.36 KB