SKB AB:s samråd om säkerhetsanalysens roll i MKB:n

Monday 3 May 2010
Östhammar

För mer information se: http://www.skb.se/Templates/Standard____15915.aspx

Inbjudan (PDF, 988 KB)

I februari 2010 hölls samrådsmöten om preliminär miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, och vattenverksamhet i Östhammar och i Oskarshamn. Många synpunkter som framfördes i samband med samråden tog upp analysen av den långsiktiga säkerheten och dess roll i miljökonsekvensbeskrivningen. Det framfördes att en utförligare redovisning av den långsiktiga säkerheten borde ingå i MKB:n och tas upp i samrådet. Med anledning av detta bjuder SKB in till samrådsmöte om säkerhetsanalysens roll i miljökonsekvensbeskrivningen.

 

Måndag den 3 maj
Klockan 18.00–21.00
Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar

 

Inget nytt underlag har tagits fram inför mötet. Inkomna synpunkter och frågor från samråden i februari kan hämtas på www.skb.se cirka tre veckor innan mötet. (OBS! Endast detta möte är planerat, alltså inget möte i Oskarshamn.)

Eventuella skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast måndagen den 17 maj, till:

Lars Birgersson, lars.birgersson.kem@skb.se
SKB
Box 250
101 24 Stockholm
Tel: 08-459 85 71