Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium om "SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?"