Kärnavfallsrådets seminarium: Slutförvaring av kärnbränsle – vad händer när det oönskade sker?