Fjärde generationens kärnkraft och slutförvar

Thursday 16 February 2017
Östhammar

Källa: http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/seminarium-fjarde-generatione…

Hur kan man med fjärde generationens kärnkraft förbränna använt kärnbränsle och vad innebär det för slutförvarsfrågan? Pär Olsson från Kungliga tekniska högskolan, KTH, berättar mer om ämnet.

Fjärde generationens kärnkraft innebär att man kan använda bränslet nästan hundra gånger längre samtidigt som det radioaktiva avfallet klingar av mer än hundra gånger snabbare. Den nya tekniken väcker många frågor: Hur fungerar fjärde generationens kärnkraft? Vad kan tekniken få för konsekvenser för energiförsörjningen i Sverige och i världen? Vad innebär det för slutförvaret? Vad är statusen på forskningen just nu, och vad kommer man forska om och utveckla i framtiden?

Talare: Pär Olsson, avdelningsföreståndare för Reaktorfysik vid KTH, disputerade i fysik och kärnteknik vid Uppsala Universitet 2005 och har ett förflutet som elev vid Forsmarks skola. Han har också arbetat på det franska energibolaget Edf:s forsknings- och utvecklingsenhet.

Moderator: My Laurell.
Datum: 16 februari
Tid: kl. 18.00 till ca 20.00
Plats: Equmeniakyrkan (fd Missionskyrkan), Svarvaregatan 6, Östhammar

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Seminariet webbsänds på www.slutforvarforsmark.se.

Välkomna!