Öppet möte med Östhammars kommuns slutförvarsorganisationens referensgrupp: miljöorganisationernas yttranden om SFR 2

Östhammar

Källa (10 jan. 2019): http://www.slutforvarforsmark.se/aktuellt/
Inspellningen finns på: https://www.youtube.com/watch?v=10XHXUva2Aw

Webbsändning referensgruppsmöte 17 januari
Miljöorganisationer presenterar sina yttranden i prövningen av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR)

Tid: den 17 januari kl 18:00-20:00
Plats: Storbrunn, Östhammar

Som en del i en föredragsserie kommer de organisationer som lämnat in yttranden till mark- och miljödomstolen i SFR-prövningen att presentera sina yttrande för referensgruppen. På referensgruppens möte i november presenterade SKB sitt arbete och sitt bemötande av Östhammars kommuns yttrande. Framöver kommer även de myndigheter som har yttrat sig över ansökan bjudas in.

De organisationer som kommer att presentera sina yttranden är Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas).

Fika serveras från kl 17:30.
Mötet kommer att websändas.
Detta inlägg uppdateras med länk till sändningen strax innan mötet.